Our Services

Produse si Servicii

Serviciile de arhivare oferite de către THR DIODA CENTER includ: Prelucrare arhivistică conform legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi normelor în vigoare (atât la sediul beneficiarului cât şi la sediul depozitului THR DIODA CENTER ); Conservare şi depozitarea arhivei la depozitul THR DIODA CENTER; Consultarea arhivei în sala de lectură special echipată şi Transportul/transferul arhivei beneficiarului la deposit

Păstrarea şi conservarea documentelor se face într-o clădire modernă nou construită care a fost concepută din faza de proiectare pentru această destinaţie conform ultimelor norme ale Uniunii Europene în materie, astfel incat sa asigure condiţiile necesare pentru păstrarea corespunzătoare a documentelor şi protecţia acestora contra agenţilor de deteriorare. Siguranţa arhivei este asigurată non-stop de o firmă specializată, iar monitorizarea se face cu ajutorul sistemelor antiefracţie; accesul in arhivă făcându-se pe baza cartelelor de proximitate

 • Ordonarea documentelor pe grupe de unităţi arhivistice (pe grupe de dosare) în ordine cronologică, potrivit problematicii şi după termenele de păstrare ale Nomenclatorului Arhivistic deţinut de creatorul de documente
 • Desprăfuirea şi decapsarea documentelor
 • Ordonarea documentelor in cadrul unei unităţi arhivistice (în cadrul unui dosar)
 • Legarea documentelor în coperţi formând dosare (dosarele trebuie sa aibă maxim 250-300 file), etichetarea acestora şi înscrierea conţinutului pe cotor.
 • Numerotarea filelor pentru toate documentele şi Certificarea documentelor cu termen de păstrare permanent
 • Inventarierea documentelor atăt pe suport de hârtie cât şi electronic (document word).
 • Conservarea documentelor în Cutii standard de arhivare (cf legii), (cutii etichetate în baza opis conţinut) = 4cutii/ml
 • Organizarea iniţială a arhivei – întocmirea Ghidului Depozitului
 • Consultanţa pentru şi/sau întocmirea lucrărilor de selecţionare conform legislaţiei arhivistice în vigoare (lucrările de selecţionare se efectuează asupra documentelor al căror termen de păstrare a expirat)
 • Asistenţă la verificarea lucrărilor de selecţionare înaintate la Serviciile Judeţene ale Arhivelor Naţionale
 • Reactualizarea inventarelor după aprobarea lucrării de selecţionare din Registrul de intrări-ieşiri;
 • Predarea arhivei şi a inventarelor pe bază de proces verbal creatorului de documente.